ICT in het lager onderwijs

Welkom!

Ik ben een tweedejaarsstudent in de lerarenopleiding aan Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Deze website heb ik ontworpen in het kader van een ICT-opdracht.

We kregen de opdracht om als leerkracht ICT te integreren in de lessen in het lager onderwijs. Mijn stage vindt plaats in het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege te Edegem in het tweede leerjaar. De klas bestaat uit 23 leerlingen. Om voldoende ICT in de lessen te integreren zijn er acht lesideeën uitgeschreven die gelinkt zijn aan de ICT-eindtermen. Bij de lesideeën komen er verschillende vakken aan bod.

Om erachter te komen of de lesideeën realiseerbaar zijn in mijn stageschool heb ik eerst de technische mogelijkheden van de school in kaart gebracht. Deze kan u hier vinden.

Tenslotte heb ik concrete suggesties voor mijn stageschool verzameld om hun ICT-beleid te versterken. Deze zijn terug te vinden bij de aanbevelingenlijst.

 

Veel surfplezier!

Hanne De Cuyper (2PBLOa)