8 eindtermen ICT

De ICT-eindtermen zijn leergebiedoverschrijdende doelen, omdat het leren omgaan met ICT niet gelinkt is aan één specifiek vak. De doelen dienen nagestreefd te worden bij leerlingen van het basisonderwijs. Ze worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de kenmerken van de schoolpopulatie. Elke school toont met een eigen planning hoe ze de ICT-eindtermen integreren in hun lesaanbod.

 

Eindterm 1

De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

 

Eindterm 2
De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

Eindterm 3

De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

 

Eindterm 4

De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

Eindterm 5

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 

Eindterm 6

De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 

Eindterm 7

De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Eindterm 8

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.