8 lesideeën ICT

Op deze pagina vindt u acht uitgewerkte lesideeën die telkens aan de ICT-eindtermen zijn gelinkt. Het is de bedoeling dat de leerlingen actief met ICT in de klas bezig zijn. De ICT-lessen worden telkens uitgevoerd met de helft van de klas, omdat er twaalf computers in de school ter beschikking zijn. De andere helft van de klas werkt zelfstandig aan een andere opdracht (niet ICT-gebonden). Een opdracht aan het digitaal bord wordt wel met de hele klas uitgevoerd.  Daarnaast worden mijn keuzes telkens gemotiveerd.

Laat u inspireren!

 

Hieronder wordt een globaal overzicht weergegeven van welke eindtermen in de verschillende lesideeën zitten verwerkt:

 

Lesidee 1 Lesidee 2 Lesidee 3 Lesidee 4 Lesidee 5 Lesidee 6 Lesidee 7 Lesidee 8
Eindterm 1 X X X X
Eindterm 2 X X X X X
Eindterm 3 X X X X
Eindterm 4 X X X
Eindterm 5 X X
Eindterm 6 X
Eindterm 7 X X
Eindterm 8 X

1. Een robot ontwerpen en programmeren 

ICT-eindtermen

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

Leerplandoelen ZILL

OWte3 Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden
Ontwikkelingsveld en -thema
Ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld: oriëntatie op techniek

Het lesidee

Skillsdojo is een website die beschikt over leerzame video's en challenges over de skills van de toekomst. Er zijn verschillende missies waaruit de kinderen (vanaf zes jaar) kunnen kiezen. Een robot ontwerpen en programmeren is er één van. Op het filmpje wordt uitgelegd hoe een robot werkt en in elkaar steekt. Daarna volgt er een doe-oefening. De leerkracht toont het filmpje op het digibord in de klas. De kinderen werken op papier en volgen de instructies. Bovendien geeft men in het filmpje duidelijk aan wanneer je best op de pauzeknop kan drukken. 

Motivatie

Het is een heel toegankelijke website voor kinderen om technische vaardigheden onder de knie te krijgen. De filmpjes dienen als ondersteuning voor hun leren. Vervolgens wordt de uitleg in een creatief jasje gegoten waardoor de betrokkenheid van de kinderen verhoogt. 

 


2. In het bos

ICT-eindtermen
2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

Leerplandoelen ZILL

OWna2 In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen waarnemen, onderzoeken, benoemen en ordenen
TOsn3 Een schriftelijke boodschap overbrengen

Ontwikkelingsvelden en -thema's

- Ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld: oriëntatie op natuur

- Taalontwikkeling: schriftelijke taalvaardigheid Nederlands

Het lesidee

De thematafel over de herfst staat te pronken in jouw klas. De leerlingen hebben al heel wat geleerd over de herfst. Tijd om hun kennis in een een kruiswoordraadsel te gieten. De leerlingen beschikken over een computer met internet in de computerklas. Ze surfen naar de website 'digipuzzle.net'. De leerkracht verwijst hen door naar het kruiswoordraadsel 'In het bos'. Daar kunnen de leerlingen het kruiswoordraadsel met het thema herfst invullen. Op de website staan nog andere leuke en leerzame oefeningen voor andere vakken en thema's.

Motivatie

Het kruiswoordraadsel is een goede manier om de geziene leerstof te herhalen. Het is een betrouwbare website die geschikt is voor kinderen vanaf zes jaar. 

 


3. De maaltafels oefenen

ICT-eindtermen

3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

Leerplandoelen ZILL

WDrv4 Handig hoofdrekenen

Ontwikkelingsveld en -thema

Ontwikkeling van het wiskundig denken: rekenvaardigheid

Het lesidee

In het tweede leerjaar leren de kinderen de maaltafels. 'Rekenen met Chimpy' is een website waarbij de leerlingen de maaltafels op een leuke manier kunnen oefenen. De applicatie is gratis te downloaden via iTunes. De leerkracht kan op voorhand de applicatie op de computers downloaden zodat de leerlingen direct aan de slag kunnen. Elke leerling beschikt over een computer met internetverbinding in de computerklas. De applicatie beschikt ook over optel-, aftrek- en deeloefeningen terug.

Motivatie 

Het is een educatieve applicatie waarbij leerlingen zelfstandig oefeningen kunnen kiezen die ze willen maken. Het is een gedifferentieerde les, omdat de leerlingen op hun eigen tempo en niveau de oefeningen kunnen uitvoeren. De uitleg kunnen ze bij elke oefening zelf vinden.

 


4. Sinterklaas

ICT-eindtermen

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

Leerplandoelen ZILL

OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren samenleven en groepen vormen
TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal

Ontwikkelingsvelden en -thema's

- Ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld: oriëntatie op samenleving

- Taalontwikkeling: talige grondhouding

Het lesidee

Tijdens deze les is het bedoeling om al spelend te leren over Sinterklaas. Elke leerling beschikt over een computer met internetverbinding in de computerklas. Ze surfen naar website 'sint.nl'. Ze mogen zelf rondneuzen op de site. Ze kunnen o.a. lezen over Sinterklaas. Daarnaast kunnen ze filmpjes bekijken, luisteren naar verhaaltjes... Het is handig dat de leerlingen zelf oortjes/koptelefoon naar school meenemen. De leerlingen kunnen ook naar de Sint mailen of een mening schrijven over het Sinterklaasfeest. De website bevat veel impulsen om de leerlingen betrokken te houden.

De leerkracht legt uit wat elk item inhoudt. Daarna kunnen de leerlingen zelf aan de slag. Tot slot vindt er op het einde van de les een nabespreking over de geziene leerstof.

Motivatie

De leerlingen mogen zelf de website verkennen. Ze leren over Sinterklaas op verschillende manieren: luisteren, lezen, schrijven, doen, spelen, kijken ... De kinderen mogen zelf kiezen welke items ze willen bekijken. Daardoor is hun betrokkenheid hoog, omdat de leerstof aansluit bij hun interesses.

 


5. De avonturen van een stokmannetje

ICT-eindtermen

3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

Leerplandoelen ZILL

MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden
MUgr4 Overal muzische mogelijkheden zien en benutten

Ontwikkelingsveld en -thema

Muzische ontwikkeling: muzische grondhouding

Het lesidee

De leerkracht zet de website open op het digibord in de klas. Er worden enkele leerlingen uitgekozen. De leerlingen krijgen een verhaal voorgeschoteld vertrekkend vanuit een stokmannetje. Ze moeten er telkens iets bij tekenen om het verhaal tot een goed einde te brengen. De gekozen leerlingen tekenen aan het digbord. De anderen denken mee na en tekenen mee op papier. Na elke verhaal schuiven de leerlingen door. Er zijn verschillende avonturen beschikbaar.

Motivatie

De leerlingen denken samen na over een oplossing voor het probleem van het stokmannetje. Ze verzamelen hun creativiteit en bedenken een oplossing. De opdracht wordt klassikaal uitgevoerd, want er is een leerkracht nodig die de instructie in het Nederlands vertaald (de website is in het Engels). In de derde graad kunnen de leerlingen de instructies zelf vertalen via vertaalsites. 

 


6. Zoeken met Google

ICT-eindtermen

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Leerplandoelen ZILL

OWna1De natuur actief opzoeken en waarderen
TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken

Ontwikkelingsvelden en -thema's

- Ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld: oriëntatie op natuur

- Taalontwikkeling: schriftelijke taalvaardigheid Nederlands

Het lesidee

De leerlingen beschikken per twee over een computer met internetverbinding in de computerklas. Het duo heeft een word-document waar verschillende woorden op staan. Het is de bedoeling dat ze via de zoekmachine 'Google' opzoek gaan welke kleur dat voorwerp/begrip heeft. Als ze de kleur hebben gevonden, geven ze het woord de juiste kleur in het word-document. Daarnaast leren de leerlingen hoe dat voorwerp eruit ziet. Daarna slagen ze het document op. De leerkracht controleert. 

Voorbeelden van woorden:
- araza
- biet
- dadel
- iris
- erwt
- rosa

Motivatie 

De leerlingen leren twee dingen: de kleur en het uitzicht van nieuwe woorden, maar ook de juiste spellingswijze. Ze zoeken het woord op, ze kleuren het woord in de juiste kleur en slagen hun informatie op in een word-document op het niveau van het tweede leerjaar. Bovendien letten ze op de spelling van het woord.

 


7. Een filmpje maken

ICT-eindtermen

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Leerplandoelen ZILL

MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
RKgs2 Openkomen voor de betekenis(sen) van en zich laten inspireren door Jezusbeelden, godsbeelden, Bijbel - geloofsverhalen en andere levensbeschouwelijke verhalen.

Ontwikkelingsvelden en -thema's

- Mediakundige ontwikkeling: mediavaardigheid

- Rooms-katholieke godsdienst: openkomen voor geloofstaal, symboliek en rituelen

Het lesidee

De leerlingen worden verdeeld in vijf groepjes van vier leerlingen en één groepje van drie leerlingen. De leerkracht leest verschillende Jezus-verhalen voor. Elk groepje mag een verhaal kiezen en deze naspelen. Eens ze een toneeltje in elkaar hebben gestoken, maken ze hiervan een filmpje. De leerlingen moesten per groepje over één camera beschikken die ze van thuis kunnen meenemen. Het filmpje loopt aan één stuk door (er wordt niet gemonteerd). De leerkracht zet het filmpje op een usb, zodat ze later alle filmpjes in de klas op het digbord kunnen bekijken. De leerlingen leggen daarna uit hoe ze aan het werk zijn gegaan.

Motivatie

De leerlingen verwerken de inhoud van de verhalen uit de Bijbel via het maken van een filmpje en bekijken filmpjes van hun klasgenoten. De inhoud wordt op een creatieve manier voorgesteld waarbij ICT is geïntegreerd. Het filmpje wordt niet geknipt en geplakt, omdat dat te moeilijk is voor kinderen van het tweede leerjaar.

 


8. Een e-mail versturen

ICT-eindtermen

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunende leeromgeving.

7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Leerplandoelen ZILL

TOsn3 Een schriftelijke boodschap overbrengen

Ontwikkelingsveld en -thema

Taalontwikkeling: schriftelijke taalvaardigheid Nederlands

Het lesidee

De leerkracht vraagt op voorhand aan de ouders voor toestemming van het aanmaken van een e-mailadres als de leerlingen er geen beschikken. Vervolgens verzamelt de leerkracht alle e-mailadressen en geeft elke leerling een e-mailadres van een andere klasgenoot. De leerlingen mogen naar elkaar een e-mail versturen. In de mail staat wat ze hebben gedaan in de herfstvakantie. Bij deze opdracht beschikt elke leerling over een computer met internetverbinding in de computerklas.

Motivatie

De leerlingen communiceren via mail. Ze ontdekken dat een e-mailadres beveiligd is met een wachtwoord en dat het een communicatiemiddel is om een boodschap aan iemand anders door te geven.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb