Bibliografie

 

Annemans, A. (16 april 2016). De site van de Sint. Opgeroepen op 27 oktober 2017, van Klascement: https://www.klascement.net/icteindtermen/docs/65136/?previous.

 

Basisonderwijs: definitie eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Opgeroepen op 29 oktober 2017, van Curriculum: http://eindtermen.vlaanderen.be/basisonderwijs/faq/definitie-eindtermen.htm.

 

Bee-bot. Opgeroepen op 30 oktober 2017, van b-bot: https://b-bot.nl/producten/bee-bots/bee-bot-oplaadbare-robot/.

 

Delsaert, N. (19 juni 2017). Draw een stickman: interactief tekenverhaal. Opgeroepen op 27 oktober 2017, van Klascement: https://www.klascement.net/icteindtermen/zoeken/?extra_url=&cmdFilter=filter_activated&filter_endterm%5B%5D=5&q=drawastickman&filter_education_degree%5B%5D=2.

 

Neirynck, P. (24 augustus 2017). Skillsdojo: ontdek samen de vaardigheden van de toekomst. Opgeroepen op 29 oktober 2017, van Klascement: https://www.klascement.net/sites/75212/?previous.

 

OLVE basisschool. Opgeroepen op 26 oktober 2017, van Olve basis: http://www.olvebasis.be/site/voor-leerlingen.

ten Brummelhuis, A. en Binda, A. (juni 2017). Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. Opgeroepen op 26 oktober 2017, van Kennisnet: Bindahttps://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/vierinbalans/Vier-in-balans-monitor-2017-Kennisnet.pdf.

 

Van Laere, L. (28 juni 2017). Rekenen met Chimpy Free: Oefen het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Opgeroepen op 27 oktober 2017, van Klascement: https://www.klascement.net/icteindtermen/ware/74243/?previous.

 

Verbeecke, B. (7 juli 2015). Zoeken met Google. Opgeroepen op 29 oktober 2017, van Klascement: https://www.klascement.net/icteindtermen/docs/57955/?previous.

 

(26 oktober 2017). Is er werkelijk een digitale kloof? Opgeroepen op 30 oktober 2017, van Armoedebestrijding: http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_digitale_kloof.htm.

 

(30 mei 2017). Lager onderwijs - ICT - Leergebiedoverschrijdende eindtermen. Opgeroepen via 29 oktober 2017, van Curriculum: http://eindtermen.vlaanderen.be/basisonderwijs/lager-onderwijs/leergebiedoverschrijdend/ict/eindtermen.htm. 

Maak een Gratis Website met JouwWeb